پرسشنامه-هراس-اجتماعی-کانور-(spi)

محصولاتی که دارای عبارت 'پرسشنامه-هراس-اجتماعی-کانور-(spi)' هستند

پرسشنامه هراس اجتماعی کانور (SPI)

ین پرسشنامه در سال ۲۰۰۰ توسط کانور و همکارانش به منظور ارزیابی اضطراب اجتماعی طراحی شد

دسته بندی محصولات

بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی