دانلود-مقیاس-هراس-اجتماعی

محصولاتی که دارای عبارت 'دانلود-مقیاس-هراس-اجتماعی' هستند

پرسشنامه هراس اجتماعی کانور (SPI)

ین پرسشنامه در سال ۲۰۰۰ توسط کانور و همکارانش به منظور ارزیابی اضطراب اجتماعی طراحی شد

دسته بندی محصولات

بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی