جدول-شماره-1--عوامل-مؤثر-بر-نتیجه-آزمون-جامع-علوم-پایه-در-دروس-مختلف-علوم-پایه-پزشكی-دانشجویان-پزشكی-ورودی-سال‌های-1380-تا-1383

محصولاتی که دارای عبارت 'جدول-شماره-1--عوامل-مؤثر-بر-نتیجه-آزمون-جامع-علوم-پایه-در-دروس-مختلف-علوم-پایه-پزشكی-دانشجویان-پزشكی-ورودی-سال‌های-1380-تا-1383' هستند

عوامل مؤثر بر نتیجه امتحان پزشكی

 مقدمه یكی از اركان ضروری و اجتناب‌ناپذیر بهبود كیفیت نظام آموزشی به ویژه در دانشگاه‌ها، ارزیابی مداوم و مستمر وضعیت روند تحصیلی دانشجویان در مقاطع مختلف آموزشی می‌باشد دوره‌ آموزشی علوم پایه پزشكی پیش‌زمینه پیشرفت تحصیلی و فهم دقیق مطالب دوره‌های بعدی پزشكی عمومی می‌باشد دانشجوی پزشكی با استفاده از اطلاعات كسب شده در این دوره به حل مشكلات بالینی

دسته بندی محصولات

بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی