ترجمه-مقاله-نقش-مکان-فیزیکی-ما-در-شبکه‌های-اجتماعی-آنلاین-چیست؟»

محصولاتی که دارای عبارت 'ترجمه-مقاله-نقش-مکان-فیزیکی-ما-در-شبکه‌های-اجتماعی-آنلاین-چیست؟»' هستند

ترجمه مقاله نقش مکان فیزیکی ما در شبکه‌های اجتماعی آنلاین چیست؟»

یکی از وظایف کلیدی برای پژوهش رسانه‌های اجتماعی است که به طور سیستماتیک مورد اساسی تجزیه و تحلیل شبکه‌های اجتماعی است تجزیه و تحلیل شبکه‌های اجتماعی، مطالعه روابط بین افراد با استفاده از مدل شبکه است به طوری که یک راس نشان‌دهنده یک فرد و یک لبه نشان‌دهنده تعامل بین دو نفر است

دسته بندی محصولات

بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی